مشاوره

ازدواج

ممکن است بسیاری از جوانان بگویند: ما هم قبول داریم ازدواج آثار ارزشمند بسیاری دارد و بهترین سن ازدواج، اوایل جوانی اس

خودکشی

اشتباه می کنی که خیال می کنی یک دهان داری و از همین یک دهان باید به تو غذا برسد؛ صدها دهان داری.

حدیث

تفاوت بسیاری است میان این که بگوییم ما برای فلان پدیده علتی را نیافتیم و این که بگوییم فلان پدیده علت ندارد.

سوء ظن

1- دوست و دوست یابی از نیازهای واقعی زندگی است و دارای فلسفه خاصی است.

خوش بینی

برای جبران سوءظن باید استغفار کرد و نیز برای شخصی که به او سوءظن شده استغفار نمود، و در صورتی که فتنه ای ایجاد نشود ا

سوء ظن

اگر در مورد ارتباطات شما می پرسد و با پاسخ شما و دلیلی که می آورید، قانع می شود، یعنی استدلال پذیر است، اختلال نیست.

عشق

افزون بر خطرهایی که این گونه رابطه ها دارد، باید توجه داشته باشید که احساسات عاشقانه نیز برخاسته از همان غریزه جنسی و

رابطه  با نامحرم

عواملی چند می تواند در گسترش روابط پسران و دختران نقش داشته باشد:

1- عدم ارضای صحیح غریزه جنسی

خانواده

علامه طباطبایی به واسطه شخصیت جامع علمی و فلسفی ای که دارد، در حاشیه آثارش درباره امور گوناگونی اظهارنظر کرده است.

دروغ

شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا ح

ازدواج

با عرض سلام دختری 17 ساله هستم که حدود 1ماه است نامزد کرده ام و نامزدم از من میخواهد که با او ربطه برقرار کنم...میخوا

عروسی

پاسخ: خداوند در قرآن درباره مؤمنانی که از رشد ایمانی بالایی برخوردارند، می فرماید: علامت رشد ایمان آن ها این است که ا