ازدواج

ازدواج

ازدواج موقت

ازدواج موقت فرق های زیادی با روسپیگری دارد و مهمترین فرق آن این است که مورد تایید اسلام می باشد.

ازدواج

کاربر محترم خدمت شما سلام عرض می نماییم، مهریه در اسلام به صورت قطعی و مشخص بیان نشده است لذا در این مسئله مرجع ما عر

قیامت

معیار قرآن در انتخاب همسر:اسلام که کامل‏ترین مکتبها است و به وسیله آخرین سفیر الهی توسط جبرئیل امین به صورت کتاب زندگ

ازدواج

مگر این چند کلمه عربی چیست که با وجود او دختر و پسر محرم یکدیگر و بدون او نامحرم هستند که اگر دختر و پسری هر 2نیاز جن

ازدواج

سن مناسب برای ازدواج زمانی است که شخص صلاحیت ازدواج پیدا نموده باشد و از نظر فقه امامیه، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی ن

حدیث

جواب شما را در کلام معصومین(ع) می توان یافت همانا آنان الگوی ما در تمام زمینه ها هستند لذا توجه شما را به احادث زیر ج

ازدواج موقت

 خداوند زوجه را محل مودت، آرامش و اطمینان خاطر و رازدار مرد معرفی می کند؛ (و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لت

ازدواج

پاسخ اجمالی:در دیدگاه جامعه شناسی جدید، چنین حکمی را که اتفاقا منحصر به بانوان نبوده و در مورد آقایان نیز وجود دارد،

ازدواج

یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی قبل از ازدواج، در نظر گرفتن معیارهایی برای انتخاب همسر است.

ازدواج

جواب شما در این آیه از قرآن کریم است...وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِ