پیامبران

پیامبران الهی

برای روشن شدن پاسخ سؤالتان چند نکته را تذکر می دهیم:1- حقیقت انسان نه مذکر است و نه مؤنث.

انبیاء الهی

طبق روایات، ده ها هزار پیامبر از طرف خداوند مأمور به تبلیغ و هدایت مردم بودند که بر اساس بیشتر منابع شمار آنان، 12400

انیباء الهی

انسان زمانی به رشد و کمال انسانی می رسد که به دستورات الهی و تکالیفی که خداوند برعهده اش گذاشته به نحو احسن عمل نماید

حضرت موسی علیه السلام

دردرباره اینکه اکثر پیامبران چوپان بودند باید به این نکته اشاره کنی

محمد رسول الله

درباره سوال شما باید به این نکته اشاره کرد که اولا ما اسامی تمام پیامبران را در دست نداریم و تنها از 26 یا 27 پیامبر

معصومین علیهم السلام

به طور کلی در مورد افضیلیت فردی و یا افرادی نسبت به سایرین باید به دو نکته توجه کنیم :

حضرت علی اکبر

از زیارت نامه حضرت علی (ع) استفاده می شود که حضرت آدم (ع)  و حضرت نوح (ع) در کنار حضرت آرمیده اند.

پیامبر

رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری فرمودند: «چهار تن از پیامبران عرب بودند: حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شیث علیهم السلام و پیام

نبوت و امامت

سوال:آيا امامان از پيامبران بالاتر هستند؟چرا؟

قرآن

خداوند پيامبران را فرستاده تا مقتدا باشند و مردم پيرو آنان شده و اطاعت شان كنند: