تربیت فرزند

تربیت فرزند

تریت فرزند

کسی که می خواهد دیگری را تربیت کند، باید در عمل، به آنچه می گوید پای بند باشد.

دلبستگي و باورهاي ديني در رابطه با کودکان دلبستگي و باورهاي ديني در رابطه با کودکان کودک چه دلبستگي وباوري در رابطه ب

درود بر شما شيوه تربيت اسلامي فرزندان چگونه است; در آينده که ازدواج کردم و صاحب فرزند شدم چگونه ميتوانم تربيت اسلامي

فرزند دوستي امام رضا عليه السلام نکت? زيبايي است که در بيان يکي از ياران حضرت آمده است.

1- شب هر کاري داريد کنار بگذاريد و برايش قصه بگوييد. 2- اشتباهاتش را راحت ببخشيد. 3- خوبيهايش را بزرگ کنيد.

من چيکار کنم؟بچه دار شم؟نشم؟اگرنه که چه جوري شوهرمو دست به سرکنم؟الان جداشم ازش؟

به جز کارهايي که ضرر قابل توجه و خطر دارد، کودکان را در بقيه‏ کارها آزاد بگذاريد.

1. باعث افسردگي کودکان مي‌شود؛ 2. بچه‌ها را به سمت خود‌آزاري سوق مي‌دهد؛ 3. باعث لج‌بازي آنان مي‌شود؛ 4.

در صحبت ها امور مادي را در نظر فرزندانمان کم اهميت و امور معنوي را بزرگ جلوه دهيم.

من خانمي 31 ساله و داراي يک دختر 4 ساله هستم.

تفاوت تربيت فرزندان امروزي با نسل هاي قبل در چيست؟.

من دختر ي2سال و 5ماه دارم که فوق العاده باهوش است و خيلي سريع همه چيز را ياد مي گيرد الان 4 سوره حفظ است لطفا مرا راه