احکام شرعی

احکام شرعی

 با سلام، من به عنوان یک مسلمان تا چه اندازه، اجازه دارم، برداشت شخصی ام را در احکام وارد کنم؟

قرآن

چرا در قرآن برخي احكام به خصوص احكام حد شرعي به صورت مرحله اي است ،مثلا