اعجاز

قرآن

قرآن کریم در ابعاد مختلف معجزه می باشد ولی می توان در هر عصری به بعضی از

اعجاز قرآن

در ابتدا واژه «اعجاز» در لغت و اصطلاح را برای شما تعریف می نماییم:«اعجاز» مشتق از ریشه ثلاثی مجرد «عجز» است و در لغت

قرآن

حضرت علی(علیه السلام) درباره ی بلاغت قرآن می فرماید:

معجزات پیامبران

می دانیم منصب نبوت و پیامبری، بزرگ ترین منصبی است که به عده ای از پاکان عطا شده است، زیرا مناصب و مقام های دیگر معمول

قرآن

 چرا با وجوديكه يكي از جنبه هاي اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت است اما بعضي آيات قرآن بسيار پيچيده تر از آن است كه به مفهوم