پاسخ به کودکان

پاسخ به سوالات کودکان در مورد زلزله

⭕️ آنها را تا حد ممکن از مشاهده عکسهای دلخراش و دادن اطلاعات دور نگه دارید