‌آداب معاشرت

اداب معاشرت

میزبان بودن یک کار سهل ممتنع است، یعنی در عین سادگی، سخت است.